Mesiac marec 2021

10. História piva: Včasný stredovek. Franská ríša, Britské ostrovy

Stredovek je v tradičnej peridizácii všeobecných dejín epocha historického vývoja Európy medzi starovekom (resp. antikou) a novovekom, pôvodne ohraničená obrátením rímskeho cisára Konštantína I. na kresťanstvo alebo zánikom Západorímskej ríše (476) na jednej strane a dobytím Konštantínopola (1453), objavením Ameriky (1492) alebo začiatkom reformácie (1515) na strane druhej.  Včasný stredovek alebo raný stredovek je obdobie stredoveku od 5. do 11. storočia.…