História piva: Pravek (Izrael a Čína)

Skalné maľby Bradshaw v oblasti Kimberley v západnej Austrálii
Začiatkom druhej polovice roka 2018 celý pivovarský svet obletela úžasná správa. Profesorke Li Liu zo Stanfordskej univerzity so svojim výskumným tímom sa podaril neskutočný objav a titulky správ zneli: V Izraeli objavili 13 000 rokov starý pivovar Archeológovia sa domnievajú,…