Skalné maľby Bradshaw v oblasti Kimberley v západnej Austrálii

2. História piva: Pravek. Izrael a Čína

Začiatkom druhej polovice roka 2018 celý pivovarský svet obletela úžasná správa. Profesorke Li Liu zo Stanfordskej univerzity so svojim výskumným tímom sa podaril neskutočný objav a titulky správ zneli:

V Izraeli objavili 13 000 rokov starý pivovar

Vchod do jaskyne Raqefet
Autor fotografie: DANI NADEL Zdroj: Wikimedia.
Raqefetové mažiare – Natufianske podložné mažiare v jaskyni Raqefet, Mount Carmel, Izrael. Autor fotografie: DANI NADEL. Zdroj: Wikimedia.

Objav sa podaril počas štúdia pohrebiska polokočovných lovcov a zberačov. Archeológovia analyzovali zvyšky 13 000 rokov starých kamenných mažiarov nájdených v jaskyni Raqefet natufiánskom pohrebnom jaskynnom areáli, ktorý sa nachádza neďaleko dnešnej izraelskej Haify. Analýza potvrdila, že mažiare ktoré sa tam nachádzajú sa používali na varenie pšenice/ jačmeňa, ako aj na skladovanie potravín. Zistenia tiež naznačujú, že pivo nemusí byť nevyhnutne vedľajším produktom pri výrobe chleba, ako sa doteraz myslelo.

Archeológovia sa domnievajú, že Natufianovci použili trojstupňový proces varenia:

  • najskôr zmenili pšeničný škrob alebo jačmeň na slad. To sa deje klíčením zŕn vo vode, ktorá sa následne vypustí, namočené zrno sa vysuší a uskladní,
  • potom slad roztlačili a zohriali,
  • nakoniec túto hmotu nechali kysnúť vzdušnými kvasinkami.

„Starodávne pivo zďaleka nie je to, čo dnes pijeme. Pravdepodobne to bola viaczložková zmes ako kaša alebo riedka kaša, “informovala doktorantka zo Stanfordskej univerzity Jiajing Wang.

Varenie piva mohlo byť, aspoň čiastočne, základnou motiváciou pre pestovanie obilnín v južnej Levante, čo podporilo hypotézu piva, ktorú navrhli archeológovia pred viac ako šiestimi desaťročiami.

Čína

Čínske zmienky o pive (kui) pochádzajú z obdobia neolitu z roku 7 000 pred Kristom. V roku 2004 čínsko-americký archeologický tím preskúmal pohrebiská v dedine Jiahu v provincii Henan. Pohrebiská boli dôležité v rodovom uctievaní, pri pohreboch a ďalších rituáloch. V spomínaných pohrebiskách boli objavené črepy ktoré boli skúmané rádiokarbónovou metódou. Po vedeckej analýze tieto črepy boli dátované do obdobia 7000 BC. Toto kultúrne obdobie sa vyznačuje primitívnym pestovaním plodín a používaním kremeňových nástrojov a zbraní. Skupina vedcov porovnávala vykopané zvyšky črepov s tekutinami zostávajúcimi v uzavretých nádobách a analýza zvyškov tekutín odhalila stopy zlúčenín nájdených v ryži, ako aj starodávnych vín. Zistilo sa, že 13 zo 16 testovaných črepov obsahovalo rovnaký materiál.

Misa a sporák používaný na prípravu alkoholu počas rannej dynastie Han.
Autor fotografie: GARY LEE TODD.
Zdroj: Wikipedia

Z archeologických nálezov vyplýva, že dedinčania varili pivo z ryže, medu, hrozna a plodov hlohu ktoré potom skladovali v uzavretých nádobách.

Tartrát, ktorý sa nachádzal v nádobách pochádzal z hrozna a stromu hlohu. Tento prehistorický nápoj pripravil pôdu pre jedinečné cereálne nápoje pre-historického druhého tisícročia pred Kristom, pozoruhodne zachované ako tekutiny vo vnútri zapečatených bronzových nádob dynastií Shang a Western Zhou.

V roku 2016 profesorka Li Liu zo Stanfordskej univerzity, tá istá čo sa podieľala na objavení jaskyne Raqefet spolu s doktorandom Jiajingom Wangom a skupinou ďalších odborníkov objavili päťtisíc rokov starý recept na pivo skúmaním zvyškov na vnútorných stenách hrnčiarskych nádob nájdených na vykopanom mieste v lokalite Mijiaya, severovýchodne od rieky Chan, prítoku rieky Wei, v severočínskej Shaanxi. Z prieskumu vyplýva, že starí Číňania vyrábali pivo, ktoré bolo zmesou obilných zŕn, vrátane prosa, jačmeňa, ako aj z Jobových sĺz (druh trávy), ktoré nechali spolu fermentovať. Výsledky naznačujú, že ľudia v Číne zaviedli pokročilú technológiu varenia piva pomocou špecializovaných nástrojov a vytvorením priaznivých podmienok kvasenia. Staročínsky obyvatelia v Yangshao taktiež využívali znalosti regulácie teploty. Údaje ukazujú, že ľudia v Yangshao vyvinuli komplikovanú metódu fermentácie sladovaním a rmutovaním rôznych škrobovitých rastlín. V porovnaní s prosom má jačmeň oveľa vyššie aktivity α- a β-amylázy, čo podporuje proces sacharifikácie. Hľuzy prispievajú k fermentácii škrobom a cukrom a tiež dodávajú pivu sladšiu príchuť. Recept bol vyvinutý opakovanými experimentmi. To naznačuje, prečo sa jačmeň, ktorý sa ako prvý udomácnil v západnej Ázii, rozšíril do Číny. Výsledky výskumu naznačujú, že účelom pestovania jačmeňa v Číne mohol súvisieť skôr s výrobou alkoholu ako so základnou potravinou – uviedla Liu.

Zdroje:

TIMJN1. Ilustračný obrázok. Skalné maľby Bradshaw v oblasti Kimberley v západnej Austrálii. [online]. [cit. 2021-01-10]. URL:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bradshaw_rock_paintings.jpg>

ANONYM. Wanted: The History of Beer Part 1 – What Came First – Bread or Beer? [online]. [cit. 2021-01-03]. URL:<https://ekaloria.com/the-history-of-beer-part-1-what-came-first-bread-or-beer/>

DAVID J. HANSON. 1995. Preventing alcohol abuse : alcohol, culture, and control. 1.vyd. Westport Conn. 1995. 160 s. ISBN 10: 0275949265

SARAH PRUIT. 2018. Wanted: Ancient Beer: 13,000-Year-Old Site May Be the World’s Oldest Brewery. 2018. [online]. [cit. 2020-12-26]. URL:<https://www.history.com/news/oldest-beer-ancient-brewery-invention>

JEFFREY P. KAHN. 2013. Wanted: How Beer Gave Us Civilization. 2013. [online]. [cit. 2020-12-26]. URL:<https://www.nytimes.com/2013/03/17/opinion/sunday/how-beer-gave-us-civilization.html>

JOSHUA J. MARK. 2011. Wanted: Beer in the Ancient World. 2011. [online]. [cit. 2020-12-26]. URL:<https://www.ancient.eu/article/223/beer-in-the-ancient-world/>

ALEX SHASHKEVICH. 2017. Wanted: Stanford students recreate 5,000-year-old Chinese beer recipe. 2017. [online]. [cit. 2020-12-26]. URL:<https://news.stanford.edu/2017/02/06/recreate-5000-year-old-chinese-beer-recipe/>

JEFF HECHT. 2004. Wanted: World’s earliest tipple discovered in China. 2004. [online]. [cit. 2020-12-26]. URL:<https://www.newscientist.com/article/dn6759-worlds-earliest-tipple-discovered-in-china/>

PATRICK E. McGOVERN et al. 2004. Wanted: Fermented beverages of pre- and proto-historic China. [online]. [cit. 2020-12-27]. URL:<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15590771/>

JIAJING WANG et al. 2016. Wanted: Revealing a 5,000-y-old beer recipe in China. 2016. [online]. [cit. 2020-12-27]. URL:<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4988576/>