Brumtelles

Brumtelles

Absolvent Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Audiofil, milovník jazzu, dobrej hudby, potravinárskych technológií, histórie a poézie. Spoľahlivý, kreatívny, bojovný, vytrvalý, nedochvíľny. Životné dielo - ženba :-)

Vykúpenie pre celiatikov

„Keďže v poslednej dobe pribudlo medzi našimi blízkymi množstvo celiatikov, rozhodli sme sa im spraviť radosť. Špeciálne pre ľudí s alergiou na lepok sme navarili tento 11° výčapný svetlý ležiak, v ktorom sme nešetrili chmeľom, aby si všetci „bezlepkáči“ konečne…

14. História piva: Vrcholný stredovek. Uhorsko

Charakteristika doby Vrcholný stredovek je obdobie stredoveku najväčšieho rozkvetu stredovekej spoločnosti od začiatku 11. až do 13. alebo (14. storočia).[2] Na Vianoce v roku 1000 alebo 1001 sa Štefan I. nechal korunovať korunou získanou od pápeža Silvestra II. Kráľ Štefan I. budoval kráľovstvo ako mnohonárodnú krajinu.[3] Jeho…

13. História piva: Vrcholný stredovek. Anglicko

Charakteristika doby V roku 1066 viedla Normanská invázia do Anglicka k porážke a nahradeniu anglosaskej elity normanskými a francúzskymi šľachticmi a ich prívržencami. Viliam Dobyvateľ a jeho nástupcovia prevzali existujúci štátny systém, potlačili miestne vzbury a ovládli obyvateľstvo.[2]  Ešte pred bitkou si Viliam…

12. História piva: Vrcholný stredovek. Svätá rímska ríša, České, Poľské kráľovstvo

Charakteristika doby Vrcholný stredovek je obdobie najväčšieho rozkvetu stredovekej spoločnosti od začiatku 11. storočia (počnúc rokom 1001) až do 13. storočia (končiac rokom 1300).[2] Spoločensko-ekonomicko-politickým systémom je feudalizmus, ktorého hlavnou črtou je lénny systém.[3] Počas tohto obdobia dochádza k stabilizácii štátnych útvarov, klimatické optimum zabezpečuje…

Pumpkin Ale „2022“

Pumpkin Ale je jedným z najprácnejších pív ktoré sme varili. Medzi prácne piva zaraďujem aj „kyseláče“ sour beers a z toho dôvodu, lebo si k výslednému sumáru prácnosti prirátavam zber ovocia. Tekvicové pivo je špecifické. Tekvicu Hokkaido kupujeme, najlepšie od…

11. História piva: Včasný stredovek. Franská ríša, Britské ostrovy

Franská ríša Charakteristika doby Včasný stredovek alebo raný stredovek je obdobie stredoveku od 5. do 11. storočia. Začína rokom 401 AD a končí rokom 1100 AD. Počas tohto obdobia nastalo veľké sťahovane národov. Ako príčiny migračnej vlny sa uvádzajú najmä tlak Hunov a súvisiaca turkická migrácia zo Strednej Ázie, rastúci populačný tlak…