Brumtelles

Brumtelles

Absolvent Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Audiofil, milovník jazzu, dobrej hudby, potravinárskych technológií, histórie a poézie. Nespoľahlivý, nedochvíľny. Kreatívny, bojovný a vytrvalý, Životné dielo - ženba :-)

Pumpkin Ale „2022“

Pumpkin Ale je jedným z najprácnejších pív ktoré sme varili. Medzi prácne piva zaraďujem aj „kyseláče“ sour beers a z toho dôvodu, lebo si k výslednému sumáru prácnosti prirátavam zber ovocia. Tekvicové pivo je špecifické. Tekvicu Hokkaido kupujeme, najlepšie od…

11. História piva: Včasný stredovek. Franská ríša, Britské ostrovy

Franská ríša -charakteristika doby Včasný stredovek alebo raný stredovek je obdobie stredoveku od 5. do 11. storočia. Začína rokom 401 AD a končí rokom 1100 AD. Počas tohto obdobia nastalo veľké sťahovane národov. Ako príčiny migračnej vlny sa uvádzajú najmä tlak Hunov a súvisiaca turkická migrácia zo Strednej Ázie, rastúci populačný tlak…