Kategória História

História piva, jej doby a osobností ktoré sa pričinili alebo mali výrazný vplyv na jeho formáciu a vývin.

14. História piva: Vrcholný stredovek. Uhorsko

Charakteristika doby Vrcholný stredovek je obdobie stredoveku najväčšieho rozkvetu stredovekej spoločnosti od začiatku 11. až do 13. alebo (14. storočia).[2] Na Vianoce v roku 1000 alebo 1001 sa Štefan I. nechal korunovať korunou získanou od pápeža Silvestra II. Kráľ Štefan I. budoval kráľovstvo ako mnohonárodnú krajinu.[3] Jeho…

13. História piva: Vrcholný stredovek. Anglicko

Charakteristika doby V roku 1066 viedla Normanská invázia do Anglicka k porážke a nahradeniu anglosaskej elity normanskými a francúzskymi šľachticmi a ich prívržencami. Viliam Dobyvateľ a jeho nástupcovia prevzali existujúci štátny systém, potlačili miestne vzbury a ovládli obyvateľstvo.[2]  Ešte pred bitkou si Viliam…

12. História piva: Vrcholný stredovek. Svätá rímska ríša, České, Poľské kráľovstvo

Charakteristika doby Vrcholný stredovek je obdobie najväčšieho rozkvetu stredovekej spoločnosti od začiatku 11. storočia (počnúc rokom 1001) až do 13. storočia (končiac rokom 1300).[2] Spoločensko-ekonomicko-politickým systémom je feudalizmus, ktorého hlavnou črtou je lénny systém.[3] Počas tohto obdobia dochádza k stabilizácii štátnych útvarov, klimatické optimum zabezpečuje…

11. História piva: Včasný stredovek. Franská ríša, Britské ostrovy

Franská ríša Charakteristika doby Včasný stredovek alebo raný stredovek je obdobie stredoveku od 5. do 11. storočia. Začína rokom 401 AD a končí rokom 1100 AD. Počas tohto obdobia nastalo veľké sťahovane národov. Ako príčiny migračnej vlny sa uvádzajú najmä tlak Hunov a súvisiaca turkická migrácia zo Strednej Ázie, rastúci populačný tlak…

10. História piva: Včasný stredovek. Slovania, Vikingovia

Slovania Charakteristika doby Včasný stredovek alebo raný stredovek je obdobie stredoveku od 5. do 11. storočia. Je charakterizované príchod Slovanov v polovici 5. a v 6. storočí na územie Podunajska a spája sa so zánikom rímskej moci na prelome 4. a 5 storočia a tlakom Hunov. Slovo „Slav“…

9. História piva: Starovek. Územie dnešného Slovenska

Prvé známky o osídlení dnešného územia Slovenska siahajú do Praveku z obdobia paleolitu (stará kamenná doba, cca 2,6 mil. pred Kr.). Klimaticky je toto veľmi dlhé obdobie charakteristické striedaním ľadových dôb s medziľadovými dobami. Nachádzame doklady rôznych paleolitikých kultúr: od olduvanu až po świderien.…

8. História piva: Starovek. Británia

Charakteristika obdobia Británia bola známa klasickému svetu. Gréci, Feničania a Kartáginci obchodovali s cornwallským cínom už v 4. storočí BC. Gréci označovali Britániu ako Cassiterides alebo „plechové ostrovy“ a umiestnili ich blízko západného pobrežia Európy. Kartáginský námorník Himilco údajne navštívil…

7. História piva: Starovek. Germania

Germánia bola oblasť od Škandinávie až po strednú Európu, osídlená početnými germánskymi kmeňmi, ohraničená na juhu Dunajom, na západe Rýnom a na východe Vislou. Germáni sú príslušníci indoeurópskej skupiny kmeňov sídliacich v severnej, západnej a strednej Európe. Výraz „Germans“ pochádza…

6. História piva: Starovek. Galia

Charakteristika doby Starovekí Kelti boli rôzne kmeňové skupiny žijúce v častiach západnej a strednej Európy v neskorej dobe bronzovej a počas doby železnej (asi 700 pred Kristom až asi 400 nl). Tieto kmene a ich kultúra, ktoré starovekí spisovatelia nazývali Kelti, migrovali, a tak si vybudovali…

5. História piva: Starovek. Staroveké Grécko, Staroveký Rím

Charakteristika doby Staroveké Grécko bola vyspelá európska kultúra. Zemepisne sa vzťahuje na oblasť súčasného Grécka a západného Turecka, v širšom ponímaní aj na oblasti v tom čase osídlené Grékmi – Cyprus, maloázijské pobrežie Egejského mora (Iónia, Dorida, Aiolida), Sicíliu, južné Taliansko a rozptýlené sídla na pobreží dnešného Albánska, Bulharska, Egypta, Francúzska, Líbye, Rumunska, Gruzínska, Španielska či Ukrajiny. Staroveké Grécko…

4. História piva: Starovek. Egypt

Charakteristika doby Staroveký Egypt bola civilizácia staroveku v severovýchodnej časti Afriky. Rozkladala sa pozdĺž spodného toku rieky Níl, približne v rozsahu, ktorý má dnes územie modernej Egyptskej arabskej republiky. Egyptský štát vznikol približne okolo roku 3000 BC. politickým zjednotením Horného…

3. História piva: Starovek. Mezopotámia

Charakteristika doby Mezopotámia je región juhozápadnej Ázie. Samotné slovo „mezopotámia“ je tvorené zo starodávnych slov „meso“, čo znamená medzi alebo v strede a „potamos“, čo znamená rieka. Nachádza sa v úrodných údoliach medzi riekami Tigris a Eufrat. Z hľadiska moderného…

Skalné maľby Bradshaw v oblasti Kimberley v západnej Austrálii

2. História piva: Pravek. Izrael a Čína

Začiatkom druhej polovice roka 2018 celý pivovarský svet obletela úžasná správa. Profesorke Li Liu zo Stanfordskej univerzity so svojim výskumným tímom sa podaril neskutočný objav a titulky správ zneli: V Izraeli objavili 13 000 rokov starý pivovar Objav sa podaril…

1. História piva: Hypotézy o vzniku piva

Upozornenie: „Nečítajte tento článok ak nechcete vyčarovať úsmev na tvári!“ Odporúčanie: „Čítajte tento článok pri pohári dobrého piva!“ História objavu a výroby piva je pretkaná úžasnými udalosťami. Sú to príbehy, ktoré sú spleťou báchoriek, hypotéz a zmesou zdokumentovaných udalostí. Tieto…