Je pivo v plastovej fľaši ozaj to čo chceme?

PET fľaše sa stali a sú obľúbeným spotrebiteľským obalom na ktoré sme si rýchlo zvykli. V priebehu rokov pivo v nich sa stalo lacným variantom toho, za čo sme vo výslednej cene platili podstatne viac v sklenenom obale. Sú ľahšie ako sklo, neštrngajú v nákupných taškách. Ale najdôležitejšia vec je, že sú lacné!

„Aká je zdravotná bezpečnosť plastových fliaš? Obsahujú nejaké nebezpečné látky?“

PET – (tiež: PTEPETEPETP resp. PET-P ) je skratka pre polyetyléntereftalát, chemický názov pre polyester. Pripravuje sa polykondenzačnou reakciou (esterifikáciou) etylénglykolu (etán-1,2-diol) s kyselinou tereftalovou prípadne izoftalovou [1].

Kyselina tereftalová (C8H6O4) tiež známa ako kyselina 1,4-benzendikarboxylová alebo kyselina para-ftalová je jedným z troch izomérov označovaných ako kyselina ftalová. [2].

Polyetyléntereftalát je termoplastický polymér, ktorý môže byť buď nepriehľadný alebo transparentný, v závislosti od presného zloženia materiálu. PET je polymerizovaný za vzniku dlhých molekulárnych reťazcov. Samotná polymerizácia môže byť komplikovaný proces a zodpovedá za mnohé nezrovnalosti medzi jednou šaržou vyrobeného PET a druhou. Počas polymerizácie sa typicky vyrábajú dva druhy nečistôt: dietylénglykol a acetaldehyd. Hoci sa dietylénglykol vo všeobecnosti nevyrába v dostatočne vysokých množstvách na ovplyvnenie PET, acetaldehyd sa môže vyrábať nielen počas polymerizácie, ale aj počas procesu výroby fliaš. Veľké množstvo acetaldehydu v PET používanom na výrobu fliaš môže dať nápoju vo vnútri zvláštnu chuť [3]. 

Ftaláty sú chemické zmäkčovadlá, ktoré sa od päťdesiatych rokov minulého storočia široko používajú na zmäkčenie plastov, ktoré by inak boli krehké a pri ohýbaní praskli. Pretože ftaláty nie sú chemicky viazané na plasty, do ktorých sa pridávajú, neustále sa uvoľňujú do ovzdušia, potravín alebo tekutín [4].

Ftaláty sa nachádzajú v úžasnej škále produktov. V produktoch osobnej starostlivosti sa používajú na premasťovanie iných látok, pomáhajú pleťovým mliekam prenikať a zmäkčovať pokožku a pomáhajú vôňam vydržať dlhšie. Používajú sa tiež v hračkách, elektronike (ako sú osobné počítače), výrobkoch na starostlivosť o autá, insekticídoch a mnohých výrobkoch pre domácnosť vrátane lepidiel, plastových obalov, plastových nádob, podláh, nábytku, tapiet, sprchových závesov a iných vyrobených vecí z vinylu alebo PVC [4].

Endokrinné disruptory sú chemické látky, ktoré môžu narúšať endokrinný systém a vyvolávať nepriaznivé účinky na človeka alebo na prírodu. Za endokrinné disruptory považujeme aj spomínané ftaláty, no patria sem aj: dioxíny, polychlórované bifenylyDDT alebo bisfenol A [8].

Nová štúdia na ktorej sa podieľal Leonardo Trasande a jeho kolegovia, publikovaná v októbri tohto roku je vyslovene znepokojivá.

Trasande a kolegovia merali koncentráciu ftalátov v moči u viac ako 5 000 dospelých vo veku 55-64 rokov a porovnávali ich hladiny s rizikom predčasnej smrti v priemere 10 rokov. Výskumný tím kontroloval už existujúce srdcové choroby, cukrovku, rakovinu, zlé stravovacie návyky, fyzickú aktivitu, telesnú hmotnosť a ďalšie známe hormonálne disruptory, ako je bisfenol A (BPA), priemyselná chemikália, ktorá sa od 50. rokov minulého storočia používa na výrobu určitých plastov a živice, podľa Mayo Clinic.

Výskumný tím zistil, že ftaláty môžu prispieť k 91 000 až 107 000 predčasným úmrtiam ročne v USA. Tieto skoré úmrtia by mohli stáť národ každý rok v strate ekonomickej produktivity 40 až 47 miliárd dolárov.

Ftaláty prerušujú endokrinný systém tela a produkciu hormónov. Sú tiež spájané s astmou, detskou obezitou, srdcovými problémami a rakovinou [6].

Chemická látka bisfenol A sa tiež spája s abnormalitami reprodukčných systémov detí mužského pohlavia a neskoršími problémami s neplodnosťou u dospelých mužov. Výskumy spájali ftaláty s problémami ako sú malformácie pohlavných orgánov a nezostúpené semenníky u malých chlapcov a nižší počet spermií a hladinu testosterónu u dospelých mužov [7].

„Tieto chemikálie majú ropný list,“ povedal Trasande pre CNN. „Faktom je, že keď sa pozriete na celý súbor dôkazov, poskytuje to strašidelné obavy.“

Podľa CDC sú ľudia často vystavení dýchaniu kontaminovaného vzduchu alebo konzumácii potravín, ktoré prichádzajú do styku s chemikáliou. 

Je možné znížiť vystavenie ftalátom a iným endokrinným disruptorom, ako je BPA, používaním neparfumovaných pleťových vôd, pracích prostriedkov a čistiacich prostriedkov, ako aj nahradením skla, nehrdzavejúcej ocele, keramiky a dreva na skladovanie potravín z plastov.

„Čo najviac sa vyhnite plastom. Nikdy nedávajte plastové nádoby do mikrovlnnej rúry alebo umývačky riadu. Varenie doma a obmedzenie používania spracovaných potravín môže znížiť úroveň vystavenia chemikáliám, s ktorými prichádzate do kontaktu.“ – Trasande [6].


Na internete je uverejnených veľa vedeckých štúdií o zdravotnej bezpečnosti PET fliaš a je veľmi zložité vysporiadať sa v názorovej rozpoltenosti vedcov na zdravotné dopady ftalátov. Téma tohto problému nie je ani na začiatku, no ani na konci riešenia!

Zdroje:

  1. Wikipedia. Polyetyléntereftalát. [online]. [cit. 2021-10-21]. URL: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Polyetyl%C3%A9ntereftal%C3%A1t>
  2. Dbpedia. Kyselina teraftalová. [online]. [cit. 2021-10-21]. URL: <https://cs.dbpedia.org/page/Kyselina_tereftalov%C3%A1>
  3. Thomas Publishing Company. Plastic Bottle Manufacturing Process – How Plastic Bottles are Made. [online]. [cit. 2021-10-21]. URL: <https://www.thomasnet.com/articles/materials-handling/plastic-bottle-manufacturing/>
  4. TRASANDE, Leonardo. SHAFFER, Rachel M. , SATHYANARAYANA, Sheela a COUNCIL ON ENVIRONMENTAL HEALTH Pediatria. 2018, 142 (2) e20181408; [online]. [cit. 2021-10-21]. URL: <https://doi.org/10.1542/peds.2018-1408>
  5. Leonardo Trasande, Buyun Liu, Wei Bao. 2021. Phthalates and attributable mortality: A population-based longitudinal cohort study and cost analysis. Environmental Pollution, 2021, 118021, ISSN 0269-7491, [online]. [cit. 2021-10-23]. URL: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118021>
  6. CRYST, Carolin. 2021. Synthetic Chemical in Consumer Products Linked to Early Death, Study Says. 2021. [online]. [cit. 2021-10-23]. URL: <https://www.webmd.com/a-to-z-guides/news/20211012/snythetic-chemical-consumer-products-linked-early-death-study>
  7. Sandee LaMotte. 2021. Synthetic chemical in consumer products linked to early death, study finds. 2021. [online]. [cit. 2021-10-23]. URL: <https://edition.cnn.com/2021/10/12/health/plastic-chemical-early-death-wellness>
  8. Theo Colborn, Dianne Dumanoski, John Peterson Myers. Our stolen future – are we threatening our fertility, intelligence, and survival? : a scientific detective story, New York 1996, ISBN 0-452-27414-1.