Legenda o Gambrinusovi, kráľovi piva

Každý rok 11. apríla nadšenci piva po celom svete zdvihnú krígle na počesť kráľa Gambrinusa, „patróna piva!“

Gambrinus v kráľovskom odeve. Ilustrácia z katalógu Ernsta Holzweißiga Nachfa. (1898). Zdroj: Wikipedia.

Tento usmiaty, bradatý pán s krčahom a džbánom v ruke, sediaci na sude nezaprie svoju podobnosť so Santa Clausom.

Gambrinus sa označuje za patróna piva, nepatrí k svätcom, ale je považovaný za európskeho ľudového hrdinu, pretože sa verí, že ako prvý pridal chmeľ do piva. Predpokladá sa, že Gambrinus existoval v dejinách ako skutočná, avšak historici nenachádzajú úplnú zhodu o jeho presnej identite v historických zdrojoch. Medzi osobnosti o ktorých sa predpokladá, že sú základom postavy Gambrina, sú starodávny kráľ Gambrivius (alebo Gampar), Ján I., vojvoda z Brabantu vo flámčine nazývaný Jan Primus (asi 1252–1294) , alebo Ján Fearles nazývaný Ján I. Nebojácny (Burgundsko) (1371–1419).

Existujúce legendy s kráľom piva:

Skupina pivárov sa zišla, aby si vybrala svojho nového vodcu. Zhodli sa, že to musí byť niekto, kto bude silný a odvážny, a vymysleli súťaž. Ktokoľvek, kto dokáže najrýchlejšie niesť obrovský sud s pivom na vzdialenosť „dvoch vrhov kameňa,“ bude ich novým prvým mužom. Jeden za druhým sa snažil pohnúť týmto obrovským sudom plným piva. Niektorým súťažiacim sa podaril sud posunúť o pár metrov, ale nikto sa nepriblížil ani zďaleka k cieľovej páske. Napokon bol na rade Gambrinus. Namiesto použitia brutálnej sily nechal sluhu nainštalovať malú pipu do suda. Potom si ľahol pod ňu a pil pivo, kým nebol sud prázdny. Po tomto prefíkanom triku bola hračka sud premiesniť. Pod dojmom jeho bystrosti, ako aj jeho pitných schopností, ostatní pivári okamžite označili Gambrina za svojho vodcu a dali mu titul kráľ piva.

Wagners-Gambrinus-Quality-Pale-Beer-Etiketa-August-Wagner-Breweries.
Zdroj: Wikipedia. Autor: August Wagner Breweries, Inc.
THE BEERDRINKER’S SONG: James Henry

Gambrinus was a gallant king–
Reigned once in Flanders old,
He was the man invented beer
As I’ve been often told.

Of malt and hops he brewed his beer
And made it strong and good,
And some of it he bottled up
And some he kept in wood.

The golden crown upon his head,
The beer jug in his hand,
Beerdrinkers, see before ye here
Your benefactor stand.

Beerlovers, paint him on your shields,
Upon your beerpots paint —
‘Twere well a pope did never worse
Than make Gambrinus Saint.

And now fill every man his pot
Till the foam overflows;
No higher praise asks the good old king
Than froth upon the nose.

Bacchus I’ll honor while I live
And while I live love wine,
But still I’ll hold th’ old Flanders king
And beer jug more divine.

While I have wine night’s darkest shades
To me are full moonlight
But keep my beerpot filled all day
And I’ll sleep sound all night.

So blessings on th’ old Flanders king,
And blessings on his beer,
And curse upon the tax on malt,
That makes good drink so dear.
Pivopijácka pieseň: James Henry

Gambrinus bol galantný kráľ -
Vládol raz v starom Flámsku,
Bol to človek, ktorý vynašiel pivo
Ako mi často hovorili.
 
Zo sladu a chmeľu si uvaril pivo
A urobil ho silným a dobrým,
A niečo z toho naflaškoval
A niektoré uchoval v dreve.
 
Zlatá koruna na jeho hlave,
Džbán na pivo v ruke,
Pivári, uvidíte predtým
Váš dobrodinec tu stojí.
 
Milovníci piva, namaľujte si ho na svoje štíty,
Na vaše pivné farby -
„Hlupák dobrý pápež sa nikdy nezhoršil
Potom urobí Gambrinusa svätým.
 
A teraz naplňte každý svoj hrniec
Dokiaľ pretečie pena;
Žiadna vyššia chvála sa nepýta starého dobrého kráľa
Než penu na nose.

Bacchusa, budem ctiť, kým budem žiť
A zatiaľ čo ja žijem, milujem víno,
Ale stále budem držať tohto starého flámskeho kráľa
A pivný džbán viac božskejší.
 
Pokiaľ mám najtmavšie odtiene vínnej noci
Mne sú plným mesačným svitom
Ale zachovaj môj pivný prístav naplnený všetky dni 
A budem spať zvukom celú noc.
 
Takže požehnanie pre starého Flámskeho kráľa,
A požehnanie jeho piva,
A prekliatie dane zo sladu,
Ktorá robí dobrý nápoj tak drahý.

Báseň od Jamesa Henryho, M. D., napísaná pri chôdzi zo Schopfheimu do Gersbachu v Čiernom lese (Baden), 6. októbra 1854.

Gampar (Gambrivius), zobrazovaný ako kráľ Flámska a Brabantu (1543). Zdroj: Wikipedia.
Socha Gambrinusa (19. storočie).
Autor fotografie: Wolfgang Sauber. Zdroj: Wikipedia.

Legenda o Gambrinovi tak intenzívne prenikla do pivovarníckej kultúry, že bola inšpiráciou pre mená mnohých pivovarov v celej histórii. Jedno je isté, historické zdroje sú odlišné a vo svojej interpretácii sa rozchádzajú. Možno to bolo tak a možno to bolo úplne inak, no aj napriek tomu dnes 11. apríla, zdvihnite svoj pohár piva na počesť kráľa Gambrinusa. Na zdravie!

Zdroje:

NATURPUUR. Ilustračný obrázok: Gambrinus, Schutzheiliger der Bierbrauer. [online]. [cit. 2021-04-13]. URL:<https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Gambrinus,_Schutzheiliger_der_Bierbrauer.jpg>

WIKIPEDIA. Gambrinus. [online]. [cit. 2021-04-09]. URL:<https://en.wikipedia.org/wiki/Gambrinus>

BUMBAR, Micky. 2015. The legend of Gambrinus, the King of Beer. 2015. [online]. [cit. 2021-04-09]. URL:<https://lordsofthedrinks.com/2015/08/13/the-legend-of-gambrinus-the-king-of-beer/>

MANGELSDORF, Rob. 2018. This is the story of King Gambrinus, the original „King of Beers“. 2018. [online]. [cit. 2021-04-09]. URL:<https://www.vancouverisawesome.com/food-and-drink/king-gambrinus-king-of-beers-vancouver-2018-1936856>

VOGDES, Walt. Gambrinus, King of Beer. [online]. [cit. 2021-04-11]. URL:<http://stein-collectors.org/library/articles/Gambrinu/Gambrinu.html>

WIKIPEDIA. Contes d’un buveur de bière. [online]. [cit. 2021-04-11]. URL:<https://en.wikipedia.org/wiki/Contes_d%27un_buveur_de_bi%C3%A8re>

NEZNÁMY. 2019. Gambrinus, who was? 2019. [online]. [cit. 2021-04-11]. URL:<https://grancaffegambrinus.com/en/gambrinus-who-was/>

JAMES, Henry. 2016. Gambrinus legend. 2016. [online]. [cit. 2021-04-11]. URL:<http://restoretheking.com/history/gambrinus-legend/>