Novoročné predsavzatie? Chcem chodiť minimálne dva krát do týždňa s priateľmi na pivo

Duševné zdravie spolu s fyzickým patria medzi najdôležitejšie súčasti života. Ako sa on staráš ty?

Život s zlým duševným zdravím znamená, že jednotlivci sú menej schopní uspieť v škole a v práci, je pravdepodobnejšie, že budú nezamestnaní a môžu mať horšie fyzické zdravie.U niektorých ľudí vedú duševné choroby k predčasnej úmrtnosti: v roku 2015 zomrelo na problémy duševného zdravia a samovraždy v krajinách EÚ viac ako 84 000 ľudí. Ekonomické náklady na duševné choroby sú tiež značné. V tejto kapitole sa odhadujú celkové náklady súvisiace so zlým duševným zdravím na viac ako 4 % HDP – alebo viac ako 600 miliárd EUR – v 28 krajinách EÚ v roku 2015. 190 miliárd EUR (alebo 1,3 % HDP) tvoria priame výdavky na zdravotnú starostlivosť, ďalších 170 miliárd EUR (1,2 % HDP) sa vynakladá na programy sociálneho zabezpečenia, zatiaľ čo ďalších 240 miliárd EUR (1,6 % HDP) je spôsobených nepriamymi nákladmi na trhu práce spôsobenými nižšou mierou zamestnanosti a zníženou produktivitou v dôsledku duševného zdravia. Ťažká ekonomická, sociálna a individuálna záťaž duševných chorôb nie je nevyhnutná a treba urobiť viac pre prevenciu a liečbu duševných porúch a pre podporu dobrého duševného zdravia.

„Zlí majú len spolupáchateľov, zmyselní majú len spoločníkov v zhýralosti, sebahľadači majú len spoločníkov, politici majú len svoje frakcie, všeobecnosť nečinných mužov má len súvislosti, kniežatá majú len dvoranov, iba cnostní muži majú priateľov.“

Voltaire

Ak existuje dobrá výhovorka podložená vedeckou štúdiou na to, aby vás manželka, či priateľka pustila na pivo tak je to určite táto:

Muži potrebujú piť s priateľmi dvakrát týždenne, aby zostali zdraví

Štúdia vedená Robinom Dunbarom, psychológom a riaditeľom výskumnej skupiny sociálnej a evolučnej neurovedy na Oxfordskej univerzite, zistila, že muži sa musia stretávať s priateľmi nielen raz, ale dvakrát týždenne, aby mohli naplno využívať výhody mužského priateľstva.

„Väzby sa dajú vytvárať prostredníctvom rôznych aktivít od tímových športov po mužské žartovanie – alebo jednoducho pri poháriku s kamarátmi v piatok večer,“ hovorí Dunbar. „Kľúčom k udržaniu pevných priateľstiev je však stretávať sa dvakrát týždenne a robiť veci so štyrmi ľuďmi, ktorí sú vám najbližší.“

Podľa štúdie muži, ktorí udržiavajú sociálne skupiny, menej často trpia depresiou spôsobenou obavami o peniaze a neistotou zamestnania. Dokonca sú schopní rýchlejšie sa zotaviť z chorôb ako tí, ktorí majú menší sociálny kontakt.

Výhody silného mužského priateľstva zahŕňa silnejší imunitný systém, uvoľňovanie endorfínov, celkové zníženie úrovne úzkosti a (zrejme) ešte vyššiu úroveň štedrosti, píše Health Spirit Body.

Rovnaká štúdia ukazuje, že väčšina mužov má oveľa menej času na utužovanie priateľských zväzkov, ako potrebujú, pričom 40 % mužov dokáže urobiť z „chlapskej noci“ iba týždennú záležitosť.

Dunbar naznačuje, že napriek tomu, že 20 % svojho dňa strávia interakciou inými prostriedkami, muži sa musia stretnúť tvárou v tvár, aby si udržali svoje priateľstvá a pár studených pív je dokonalý spôsob, ako to dosiahnuť.

„Väzby sa dajú vytvárať prostredníctvom rôznych aktivít od tímových športov až po mužské žartovanie – alebo jednoducho pri poháriku piva s kamarátmi v piatok večer.“

Robin Dunbar

Zdroje:

  1. Vaibhav Sharan. Ilustračný obrázok: Friends. [online]. [cit. 2021-10-25]. URL:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Friends_.jpg>
  2. OECD, Európska únia. 2018. Health at a Glance: Europe 2018. 2018. [online]. [cit. 2023-10-18]. URL:<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/52181165-en.pdf?expires=1697622381&id=id&accname=guest&checksum=37CE2AE66C15656A326DAF859EC1AE5A>