Odpočinte si od práce a príďte na jedno orosené

Nefajčíte? Vyhýbate sa alkoholu? Zdravo sa stravujete a neprejedáte sa? Máte dostatok pohybu a športujete? Spíte pravidelne? Trávite svoj voľný čas v prírode? Pestujete si okolo seba zdravé vzťahy? Myslíte pozitívne? Staráte sa o svoje zdravie? Veľa pracujete? Ak ste na všetky otázky odpovedali áno, tak ani toto vám nemusí stačiť k dlhému životu.

Dôvodom je pravdepodobne kladná odpoveď na ostatnú položenú otázku.

Ilustračný obrázok.
Ivan Yanzhul , prvý továrenský inšpektor v Ruskej ríši , pomohol presadiť liberálny zákonník práce z roku 1882.
Autor: Vladimir Makovsky. Zdroj: Wikipedia.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Medzinárodná organizácia práce (ILO) počas rokov 2006 – 2016 uskutočnili dlhoročnú analýzu ischemických srdečných chorôb a cievnej mozgovej príhody, ktoré možno pripísať vystaveniu dlhému pracovnému času v 194 krajinách sveta. Práca je zverejnená od 17. mája 2021. V roku 2016 bolo 488 miliónov ľudí (rozpätie 95% neistoty: 472–503 miliónov) alebo 8,9% (8,6–9,1) globálnej populácie vystavených dlhodobému pracovnému času (≥ 55 hodín/ týždeň). Odhadom možno pripísať tejto expozícii spolu 745 194 úmrtí (705 786–784 601) a 23,3 milióna rokov života upravených podľa zdravotného postihnutia (22,2–24,4). Populačne prislúchajúce frakcie úmrtí boli 3,7% (3,4–4,0) pre ischemickú chorobu srdca a 6,9% pre mozgovú príhodu (6,4–7,5); pre roky života upravené podľa zdravotného postihnutia to bolo 5,3% (4,9–5,6) pre ischemickú chorobu srdca a 9,3% (8,7–9,9) pre mozgovú príhodu.

V závere WHO a MOP odhadujú, že expozícia dlhému pracovnému času (≥ 55 hodín / týždeň) je častá a spôsobuje veľkú príťažnú záťaž ischemickej choroby srdca a mozgovej príhody. Ochrana a podpora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti pracovníkov si vyžaduje zásahy zamerané na zníženie nebezpečného dlhého pracovného času.

Zdroje:

NEZNÁMY. Ilustračný obrázok: 8 hoursday banner 1856. [online]. [cit. 2021-05-23]. URL:<https://en.wikipedia.org/wiki/File:8hoursday_banner_1856.jpg#file>

Frank Pega et al. 2021. Global, regional, and national burdens of ischemic heart disease and stroke attributable to exposure to long working hours for 194 countries, 2000–2016: A systematic analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury. Environment International, 2021, 106595, ISSN 0160-4120, https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106595