Pivom proti príznakom menopauzy

Menopauza, známa aj ako klimaktérium, je obdobím v živote žien, kedy sa menštruácia natrvalo zastaví a ženy už nemôžu mať deti. Tento dej je spôsobený a definovaný znížením produkcie hormónov vo vaječníkoch a zvyčajne vyskytuje medzi 49. a 52. rokom života. Prechod menopauzy môže byť náročným obdobím pre zdravie žien a spúšťačom nepríjemných symptómov (nepravidelná menštruácia, návaly tepla, problémy so spánkom, nočné potenie, strata libida, priberanie na váhe, zadržiavanie vody, zmeny nálad alebo podráždenosť). 

Chmeľ (Humulus lupulus) je významným prírodným zdrojom antioxidantov. Biologicky aktívne zlúčeniny chmeľu vykazujú širokú škálu pozitívnych účinkov.

Flavonoidy sú skupinou prírodných látok s premenlivou fenolovou štruktúrou. Sú to kyslíkové heterocyklické zlúčeniny rozšírené v celej rastlinnej ríši, ktoré sa nachádzajú v ovocí, zelenine, obilninách, kôre, koreňoch, stonkách, kvetoch, čaji a víne. Tieto prírodné produkty sú známe svojimi blahodarnými účinkami na zdravie. Flavonoidy sú považované za nenahraditeľnú zložku v rôznych nutričných, farmaceutických, medicínskych a kozmetických aplikáciách. To sa pripisuje ich antioxidačným, protizápalovým, antimutagénnym a antikarcinogénnym vlastnostiam spojeným s ich schopnosťou modulovať funkciu kľúčových bunkových enzýmov.

Prenylované flavonoidy alebo prenylflavonoidy sú podtriedou flavonoidov. Prenylované flavonoidy z chmeľu sa zhromažďujú v lupulínových žľazách spolu so živicami a éterickými olejmi. Zvyčajne majú nízky výskyt a ich chemická syntéza je komplikovaná, čo obmedzuje použitie v potravinových doplnkoch a liekoch.

V priebehu výroby piva sa xanthohumol izomeruje na izoxanthohumol, ktorý je tak najdôležitejším prenylflavonoidom v pive. Podobne sa desmetylxanthohumol izomeruje na 8-prenylnaringenín (doteraz najsilnejší identifikovaný fytoestrogén) a 6-prenylnaringenín (6-PN). Tieto látky sú základom silnej estrogénovej aktivity chmeľu.

Predpokladá sa, že pridanie hydrofóbnych prenylových skupín uľahčuje pripojenie k bunkovým membránam a tým sa zlepšuje biodostupnosť flavonoidov, zvýši ich lipofilita, čo vedie k lepšej priestupnosti biologickými membránami a k lepšej interakcii s hydrofóbnymi cieľovými proteínmi. Prenylácia zvyšuje potenciálnu aktivitu svojho pôvodného flavonoidu.

Fytoestrogény znižujú perimenopauzálne symptómy


Účinky fytoestrogénov sú analogické s účinkami selektívnych modulátorov estrogénových receptorov, ktoré ako modulátory pôsobia rozdielne v jednotlivých tkanivách: na jednej strane ako agonisty, čiže majú estrogénom podobné účinky (v kostiach, kardiovaskulárny systém), na druhej strane ako antagonisty znižujú funkciu endogénnych estrogénov v organizme, čím sú významné aj z hľadiska znižovania výskytu hormón-dependentných nádorov (v prsníkoch, v maternici). Ukázalo sa, že fytoestrogény sú schopné sa viazať na estrogénový receptor typu α a najmä typu β. Mechanizmus účinku je teda založený na interakcii fytoestrogénov s enzýmami a receptormi. Vďaka svojej stabilnej štruktúre a nízkej molekulovej hmotnosti fytoestrogény ľahko prechádzajú cez bunkové membrány. Práve ich účinkom na estrogénové receptory sa vysvetľuje ich úloha v redukcii symptómov menopauzy a v prevencii hormón-dependentných nádorov.

Štúdia Marty Trius-Soler-ovej a kolektívu autorov z roku 2021 uvádzajú, že mierna konzumácia piva (14 g etanolu denne) výrazne znižuje viaceré symptómy súvisiace s menopauzou, a preto by mala zlepšiť kvalitu života žien po menopauze. Keďže tieto zlepšenia boli pozorované po konzumácii alkoholického aj nealkoholického piva, možno ich pripísať nealkoholickej frakcii piva, pravdepodobne fytoestrogénnemu účinku polyfenolov.

Anna Katarzyna Żołnierczyk so svojim autorským teamom v štúdii z roku 2015 taktiež vyzdvihujú izoxanthohumol ktorý vykazuje antiproliferatívnu aktivitu proti ľudským bunkovým líniám typickým pre bunky rakoviny prsníka, rakoviny vaječníkov, rakoviny prostaty a rakoviny hrubého čreva. Silne inhibuje aktiváciu nasledujúcich karcinogénov: 2-amino-3-metylimidazol-[4,5-f]chinolín a aflatoxín B1 (AFB1) prostredníctvom ľudského cytochrómu P450 (CYP1A2). Inhibuje tiež produkciu prostatického špecifického antigénu (PSA). IXN významne znižuje expresiu transformujúceho rastového faktora-β (TGF-β) v prípade invazívneho karcinómu prsníka MDA-MB-231. Zasahuje do signálnej dráhy JAK/STAT a inhibuje expresiu pro1zápalových génov v bunkovej línii monoblastickej leukémie (MonoMac6). Aktivuje apoptózu v endotelových bunkách ľudskej pupočníkovej žily (HUVEC) a ľudských bunkách hladkého svalstva aorty (HASMC). Okrem toho IXN vykazuje antivírusovú aktivitu voči herpes vírusom (HSV1 a HSV2) a vírusu bovinnej vírusovej hnačky.

Pasqual De Franciscis s kolektívom autorov v roku 2019 konštatujú, že izoflavóny majú obmedzený priaznivý účinok na kogníciu, ako je zvýšená cholínacetyltransferáza a neurotrofický faktor odvodený od mozgu v hipokampe a frontálnom kortexe. Tento účinok však môže byť modifikovaný vekom, pohlavím, etnickým pôvodom, menopauzou a dĺžkou liečby. Účinky na kostný metabolizmus sú zaujímavé vzhľadom na významný pokles procesu kostnej resorpcie, najmä ak je spojený s HRT. Okrem toho topická aplikácia preukázala dobrý účinok na vaginálne zdravie a dyspareuniu. Nakoniec, niekoľko štúdií preukázalo významný vplyv na lipidový profil a súvisiaci zápalový marker, s nižším rizikom kardiovaskulárnych ochorení.

Taktiež tu uvádzam štúdie vyhodnotenia účinnosti prípravkov na báze chmeľu na zmiernenie menopauzálnych ťažkostí [1, 2, 3].  

Niektoré výskumy sa zamerali na hodnotenie protirakovinových vlastností a potenciálu predchádzať osteoporóze počas menopauzy [4, 5, 6, 7, 8, 9].

Z daných štúdii vyplýva, že chmeľ a jeho látky sa významne podieľajú na redukcii nežiadúcich účinkov na zdravie žien, výrazne im pomáhajú k zmierneniu symptómov a môžu byť žiadúcim doplnkom k lepšiemu prekonaniu tohto náročného obdobia.

Nakoľko je pivo alkoholickým nápojom, v každom ohľade je lepšie siahnuť po nealkoholickom pive ako jeho alkoholickom náprotivku!

Zdroje:

Lang, Luis. Ilustračný obrázok: The Invalid. [online]. [cit. 2021-11-27]. URL:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-The_InvalidLouis_Lang-_overall.jpg>

Sandoval-Ramírez, B. A., M Lamuela-Raventós, R., Estruch, R., Sasot, G., Doménech, M., & Tresserra-Rimbau, A. (2017). Beer Polyphenols and Menopause: Effects and Mechanisms-A Review of Current Knowledge. Oxidative medicine and cellular longevity2017, 4749131. https://doi.org/10.1155/2017/4749131

Panche, A., Diwan, A., & Chandra, S. (2016). Flavonoids: An overview. Journal of Nutritional Science, 5, E47. doi:10.1017/jns.2016.41

WIKIPEDIA. Prenylflavonoid. [online]. [cit. 2022-01-10]. URL:<https://en.wikipedia.org/wiki/Prenylflavonoid>

Ministerstvo zemědělství ČR. Xanthohumol. [online]. [cit. 2022-02-02]. URL:<https://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92506.aspx>

Fialová, Silvia. 2012. Fytoestrogény a ich použitie v menopauze. 2012. [online]. [cit. 2022-02-04]. URL:<https://www.solen.sk/storage/file/article/7c6529082a9bd8761b47a5fda166037f.pdf>

Tronina T, Popłoński J, Bartmańska A. Flavonoidy ako fytoestrogénne zložky chmeľu a piva. Molekuly . 2020; 25(18):4201. https://doi.org/10.3390/molecules25184201

Štulíková K, Karabín M, Nešpor J, Dostálek P. Therapeutic Perspectives of 8-Prenylnaringenin, a Potent Phytoestrogen from Hops. Molekuly . 2018; 23(3):660. https://doi.org/10.3390/molecules23030660

Xiaoman Yang, Yueming Jiang, Jiali Yang, Jirui He, Jian Sun, Feng Chen, Mingwei Zhang, Bao Yang. Prenylated flavonoids, promising nutraceuticals with impressive biological activities. Trends in Food Science & Technology, Volume 44, Issue 1, 2015, Pages 93-104, ISSN 0924-2244, https://doi.org/10.1016/j.tifs.2015.03.007.

A. Tresserra-Rimbau, S. Arranz, A. Vallverdu-Queralt, „New Insights into the Benefits of Polyphenols in Chronic Diseases“, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, vol. 2017, Article ID 1432071, 2 pages, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/1432071

KARABÍN, Marcel, HUDCOVÁ, Tereza, JELÍNEK, Lukáš, DOSTÁLEK, Pavel. 2012. Význam chmelových prenylflavonoidov pro lidské zdraví. [online]. [cit. 2021-10-29]. URL:<http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_12_1095-1103.pdf>

Pataráková, Paula. 2017. Vplyv prenylovaných flavonoidov na biotransformačné enzýmy in vitro. 2017. [online]. [cit. 2022-02-04]. URL:<https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/85365/DPTX_2016_2_11160_0_374639_0_169899.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Santos, Clementina M M, and Artur M S Silva. “The Antioxidant Activity of Prenylflavonoids.” Molecules (Basel, Switzerland) vol. 25,3 696. 6 Feb. 2020, doi:10.3390/molecules25030696

Trius-Soler M, Marhuenda-Muñoz M, Laveriano-Santos EP, Martínez-Huélamo M, Sasot G, Storniolo CE, Estruch R, Lamuela-Raventós RM, Tresserra-Rimbau A. Moderate Consumption of Beer (with and without Ethanol) and Menopausal Symptoms: Results from a Parallel Clinical Trial in Postmenopausal Women. Nutrients. 2021; 13(7):2278. https://doi.org/10.3390/nu13072278

De Franciscis, P.; Colacurci, N.; Riemma, G.; Conte, A.; Pittana, E.; Guida, M.; Schiattarella, A. A Nutraceutical Approach to Menopausal Complaints. Medicina 201955, 544. https://doi.org/10.3390/medicina55090544

Anna Katarzyna Żołnierczyk, Wanda Krystyna Mączka, Małgorzata Grabarczyk, Katarzyna Wińska, Edyta Woźniak, Mirosław Anioł, Isoxanthohumol — Biologically active hop flavonoid, Fitoterapia, Volume 103, 2015, Pages 71-82, ISSN 0367-326X, https://doi.org/10.1016/j.fitote.2015.03.007.

Štulíková K, Karabín M, Nešpor J, Dostálek P. Therapeutic Perspectives of 8-Prenylnaringenin, a Potent Phytoestrogen from Hops. Molekuly . 2018; 23 (3): 660. Publikované 15. marca 2018 doi:10.3390/molecules23030660

  1. Heyerick A., Vervarcke S., Depypere H., Bracke M., De Keukeleire D. A first prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study on the use of a standardized hop extract to alleviate menopausal discomforts. Maturitas. 2006;54:164–175. doi: 10.1016/j.maturitas.2005.10.005. [PubMed] [CrossRef]
  2. Aghamiri V., Mirghafourvand M., Mohammad-Alizadeh-Charandabi S., Nazemiyeh H. The effect of hop (Humulus lupulus L.) on early menopausal symptoms and hot flashes: A randomized placebo-controlled trial. Complement. Ther. Clin. Pract. 2016;23:130–135. doi: 10.1016/j.ctcp.2015.05.001. [PubMed] [CrossRef
  3. Erkkola R., Vervarcke S., Vansteelandt S., Rompotti P., De Keukeleire D., Heyerick A. A randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over pilot study on the use of a standardized hop extract to alleviate menopausal discomforts. Phytomedicine. 2010;17:389–396. doi: 10.1016/j.phymed.2010.01.007. [PubMed] [CrossRef]
  4. Van Duursen M.B., Smeets E.E., Rijk J.C., Nijmeijer S.M., van den Berg M. Phytoestrogens in menopausal supplements induce ER-dependent cell proliferation and overcome breast cancer treatment in an in vitro breast cancer model. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2013;269:132–140. doi: 10.1016/j.taap.2013.03.014. [PubMed] [CrossRef
  5. Venturelli S., Burkard M., Biendl M., Lauer U.M., Frank J., Busch C. Prenylated chalcones and flavonoids for the prevention and treatment of cancer. Nutrition. 2016;32:1171–1178. doi: 10.1016/j.nut.2016.03.020. [PubMed] [CrossRef]
  6. Stompor M., Uram L., Podgorski R. In vitro effect of 8-prenylnaringenin and naringenin on fibroblasts and glioblastoma cells-cellular accumulation and cytotoxicity. Molecules. 2017;22:1092. doi: 10.3390/molecules22071092. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef]
  7. Seo H.S., Choi H.S., Choi H.S., Choi Y.K., Um J.Y., Choi I., Shin Y.C., Ko S.G. Phytoestrogens induce apoptosis via extrinsic pathway, inhibiting nuclear factor-κB signaling in HER2-overexpressing breast cancer cells. Anticancer Res. 2011;31:3301–3313. [PubMed
  8. Busch C., Noor S., Leischner C., Burkard M., Lauer U.M., Venturelli S. Anti-proliferative activity of hop-derived prenylflavonoids against human cancer cell lines. Wien. Med. Wochenschr. 2015;165:258–261. doi: 10.1007/s10354-015-0355-8. [PubMed] [CrossRef]
  9. Keiler A.M., Helle J., Bader M.I., Ehrhardt T., Nestler K., Kretzschmar G., Bernhardt R., Vollmer G., Nikolic D., Bolton J.L., et al. A standardized Humulus lupulus (L.) ethanol extract partially prevents ovariectomy-induced bone loss in the rat without induction of adverse effects in the uterus. Phytomedicine. 2017;34:50–58. doi: 10.1016/j.phymed.2017.08.001. [PMC free article] [PubMed]