Pivom proti vzniku ľadvinových kameňov

Ochorenie obličkových kameňov (ľadvinových kameňov), tiež známe ako nefrolitiáza alebo urolitiáza, je, keď sa v močovom trakte vyvinie pevný kus materiálu (obličkový kameň).  

Prierez obličky.
Autor: Holly Fischer. Zdroj:
Wikipedia.

Obličkové kamene sa zvyčajne tvoria v obličkách a opúšťajú telo v prúde moču.  Malý kameň môže prejsť bez toho, aby spôsoboval príznaky. 

Ak kameň narastie na viac ako 5 milimetrov, môže to spôsobiť upchatie močovodu, čo má za následok silnú bolesť v krížoch alebo v bruchu. Kameň môže tiež mať za následok krv v moči, vracanie alebo bolestivé močenie.

Väčšina kameňov vzniká kombináciou genetiky a environmentálnych faktorov. 

Medzi rizikové faktory patrí: nedostatočné pitie tekutín, vysoká hladina vápnika v moči, soli vápnika, obezita, vysoký príjem živočíšnych bielkovín, cukry, niektoré lieky, hyperparatyreóza, dna

Obličkové kamene sú koncentrované masy kryštalizovaných látok, ako je vápnik, oxalát alebo kyselina močová, ktoré sa obličkami vylučujú do moču. Tvorba kameňov oxalátu vápenatého závisí od úrovne presýtenia moču vápnikom a oxalátom. 

Vápnik, oxalát a kyselina močová nie sú zvyčajne prítomné vo vysokých koncentráciách a môžu sa bez komplikácií vylúčiť do moču. Zvýšená konzumácia potravín s vysokým obsahom vápnika a šťavelanu, ako aj niektorých liekov (tj. tiazidov, antacíd, glukokortikoidov, salicylátov a alopurinolu), môže viesť k tvorbe kameňa a kryštalúrie oxalátu vápenatého. Nízke pH moču alebo znížený prietok moču môžu tiež viesť k obličkovým kameňom zvýšeným zrážaním vápnika, oxalátu a kyseliny močovej. Kyselina močová môže tiež pôsobiť ako katalyzátor pri tvorbe kameňov šťavelanu vápenatého, čo je proces známy ako „vysoľovanie.“

Povrch obličkového kameňa.
Autor obrázka: Eugen Karl Kempf. Zdroj:
Wikipedia.

Muži sú vystavení najväčšiemu riziku vzniku obličkových kameňov. Miera výskytu a prevalencie je medzi dvoj a štvornásobkom na rozdiel od žien.

Môže konzumácia piva znížiť riziko vzniku tvorby obličkových kameňov?

Áno, môže. Zo štúdií vykonaných a prezentovaných v tomto článku možno jednoznačne potvrdiť, že pivo a aj niektoré vybrané nápoje sa výrazným podielom podieľajú na znížení a prevencii proti vzniku obličkových kameňov!

Autori stúdie Prospective Study of Beverage Use and the Risk of Kidney Stones od Garyho C. Curhana a kolektívu autorov skúmala vzťah medzi príjmom 21 rôznych nápojov a rizikom vzniku symptomatických obličkových kameňov na súbore 45 289 mužov vo veku 40–75 rokov, ktorí nemali v anamnéze obličkové kamene. Po vzájomnej úprave na príjem iných nápojov sa riziko tvorby kameňov znížilo o nasledovné množstvo na každú 240 ml. skonzumovanú porciu denne: káva s kofeínom 10 %, káva bez kofeínu 10 %, čaj 14 %, pivo 21 % a víno 39 % . Pri dennej konzumácii dávky 240 ml sa riziko tvorby kameňov zvýšilo o 35 % pri jablkovej šťave a o 37 % (1–85 %) pri grapefruitovej šťave.

Pietro Manuel Ferraro a kolektív autorov v roku 2013 vo svojej práci Soda and Other Beverages and the Risk of Kidney Stones na analýze 194 095 účastníkov počas mediánu sledovania viac ako 8 rokov dospeli k tomuto záveru: Riziko vzniku obličkových kameňov výrazne vzrastie pri konzumácií nápojov ako cukrová cola o 23 %, sladené nekolové nápoje o 33 % a punču o 18 % v porovnaní s nižšie spomenutou kategóriou. Nižšie riziko vzniku obličkových kameňov vzniká pri konzumácií kofeínovej kávy o 26 %, bezkofeínovej kávu o 16 %, čaju o 11 % , vína o 31%–33 %, piva o 41 % a pomarančovej šťavy o 12 %.

Z výsledkov štúdií môžeme vidieť, že pivo podieľa na redukcii vzniku obličkových kameňov. Keďže je nealkoholická forma oveľa zdravšou alternatívou ako alkoholická, je vhodné pravdepodobne siahnuť po tejto verzii piva 🙂

Zdroje:

KAPASYIA, Ravi. Ilustračný obrázok: A man with Kidney Stones. [online]. [cit. 2021-11-25]. URL:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_man_with_Kidney_Stones.png>

WIKIPEDIA. Kidney stone disease. [online]. [cit. 2021-08-29]. URL:<https://en.wikipedia.org/wiki/Kidney_stone_disease>

Melissa J. Baker, B.S., Pharm.D., Daniel S. Longyhore, Pharm.D., BCPS, Dietary calcium, calcium supplements, and the risk of calcium oxalate kidney stones, American Journal of Health-System Pharmacy, Volume 63, Issue 8, 15 April 2006, Pages 772–775, https://doi.org/10.2146/ajhp050410

HUGHES, Peter. 2007. Kidney stones epidemiology. Nephrology (Carlton). 2007 Feb;12 Suppl 1:S26-30. [online]. [cit. 2021-11-27]. URL:<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.363.647&rep=rep1&type=pdf>

Gary C. Curhan, Walter C. Willett, Eric B. Rimm, Donna Spiegelman, Meir J. Stampfer. 1996. Prospective Study of Beverage Use and the Risk of Kidney Stones, American Journal of Epidemiology, zväzok 143, číslo 3, 1. február 1996, Strany 240 – 247, https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a008734

Pietro Manuel Ferraro, Eric N. Taylo, Giovanni Gambaro, Gary C. Curhan. 2013. Soda and Other Beverages and the Risk of Kidney Stones. CJASN august 2013, 8 (8) 1389-1395; DOI: https://doi.org/10.2215/CJN.11661112