Suroviny na výrobu piva: Kvasinky

Pivovarské kvasinky sú jednobunkové organizmy patriace do oddelenia húb (Ascomycota). Slovenský názov kvasiniek bol odvodený od schopnosti väčšiny druhov týchto mikroorganizmov skvasovať monosacharidy, niektoré disacharidy, prípadne trisacharidy na etanol a CO2

Pivovarské kvasinky sú spravidla mierne oválneho tvaru s dĺžkou 6 až 10 μm a so šírkou 5 až 8 μm. Rozmery a tvar buniek určujú veľkosť povrchu, a tým aj možnosti transportu a metabolizmu kvasničnej kultúry. Priemerný objem jednej bunky je 175 rnm3 a povrch je okolo 150 μm2.

Saccharomyces cerevisiae pod mikroskoppom.
Autor: Mogana Das Murtey and Patchamuthu Ramasamy. Zdroj: Wikipedia.

Okrem týchto hlavných produktov metabolizmu vytvárajú aj rad vedľajších metabolitov ako sú estery, vyššie alkoholy a kyseliny, ktoré sa významnou mierou podieľajú na utváraní senzorických vlastností piva.

Generačná doba kvasiniek za optimálnych podmienok je 3 až 4 hodiny.

Patria medzi fakultatívne anaeróbne organizmy tzn. že ku svojmu životu potrebujú malé množstvo kyslíka.

Rozdelenie kvasiniek

 1. Podľa spôsobu kvasenia rozdeľujeme kvasinky:
  • Spodne kvasené (Saccharomyces pastorianus) – používajú sa na výrobu ležiakov a ich teplota kvasenia sa pohybuje od 7-15 °C, majú čistejší profil kvasenia a doba kvasenie trvá cca. 7-14 dní.
  • Vrchne kvasené (Saccharomyces cerevisiae) – používajú sa na výrobu ejlov a ich teplota kvasenia sa pohybuje od 15-25 °C, počas kvasenia môžu vytvárať fonoly a estery a doba kvasenia trvá 3-8 dní.
 2. Podľa spôsobu spracovania
  • Sušené,
  • Tekuté.

Bunky spodných pivovarských kvasiniek sa rozmnožujú takmer výhradne vegetatívne pučaním, pohlavné rozmnožovanie sporuláciou je možné skôr pri vrchných pivovarských kvasinkách. Po oddelení dcérskej bunky zostáva v raste jej vzniku materská jazva, na oddelenej bunke jazva dcérska. Podľa počtu jaziev je možné určiť individuálny vek bunky, a preto sa kvasničné bunky používajú pri štúdiu mechanizmov starnutia. Jedna materská bunka môže poskytnúť 10 až 30 dcérskych buniek, než zostarne a odumiera.

Základné rozdiely medzi spodnými a vrchnými kvasinkami sú:

 • zloženie genetického materiálu;
 • rozdielne zloženie bunkových stien, zistené imunochemickými či biochemickými metódami;
 • stupeň skvasovania α ,α-rafinózy;
 • rast na špecifických pôdach;
 • náročná sporulácia spodných kvasiniek;
 • rozdielne technologicky významné vlastnosti;
 • vyššia maximálna teplota rastu u vrchných kvasiniek;
 • vyššia tepelná odolnosť vrchných kvasiniek.

Primiešavanie kvasiniek do mladiny sa nazýva očkovanie (pitching). Počas kvasenia sa množstvo kvasinkovej hmoty zvyšuje trojnásobne až šesťnásobne. 

Kvasenie zvyčajne prebieha v dvoch fázach:

 • primárna fermentácia – uskutočňuje sa v rozmedzí odporúčaných kvasiacich teplôt určených pre vybraný druh kvasiniek, fermentácia zahŕňa 4 fázy kvasenia:
  • zaprašovanie,
  • nízke biele krúžky,
  • hnedé krúžky,
  • hnedé krúžky – prepadávanie deky,
 • sekundárna fermentácia – sa uskutočňuje pri teplote 1 °C až +4 °C, je to fáza zretia piva a jej dĺžka trvá v závislosti na stupňovitosti, zložitosti daného pivného štýlu:
  • výčapné pivá 21 až 30 dní,
  • ležiaky 31 až 45 dní,
  • exkluzívne ležiaky 90 – 120 dní,
  • ejly 21 až 40 dní,
  • barley wine 360 dní,

Počas primárnej fermentácie sa spotrebuje 90 – 95 % skvasiteľných látok a väčšina kvasiniek sa zhlukuje ako pivovarnícka kvasničná biomasa na dno kvasiacej nádoby. Po primárnej fermentácií sa kvasinky „odstrelujú.“ Po sekundárnej fermentácií je fermentácia dokončená.

Zdroje:

SAGDEJEV, Ildar. Ilustračný obrázok: Beer brewing bubbles. [online]. [cit. 2021-11-17]. URL:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2009-03-21_Beer_brewing_bubbles.jpg>

BASAŘOVÁ, Gabriela et al. 2010. Pivovarství, Teorie a praxe výroby piva. 2010. VŠCHT Praha, 2010. 863 s. ISBN 978-80-7080-734-7.

NOVOTNÝ, Petr et al. 2019. Pivařka 2. Brno: Jota, 2019. 500 s. ISBN 978-80-7565-555-4.

LETKOVÁ, Barbora a HLEBA, Lukáš. 2019. Saccharomyces cerevisiae v potravinárstve. 2019. [online]. [cit. 2021-11-12]. URL: <https://www.scicell.org/2019/12/11/saccharomyces-cerevisiae-v-potravinarstve/>

KOSAŘ, Pavel a PROCHÁZKA, Stanislav. 2000. Technologie výroby sladu a piva. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2000. 398 s. ISBN: 80-902658-6-3.