Mesiac február 2021

8. História piva: Starovek. Británia

Charakteristika obdobia Británia bola známa klasickému svetu. Gréci, Feničania a Kartáginci obchodovali s cornwallským cínom už v 4. storočí BC. Gréci označovali Britániu ako Cassiterides alebo „plechové ostrovy“ a umiestnili ich blízko západného pobrežia Európy. Kartáginský námorník Himilco údajne navštívil…

7. História piva: Starovek. Germania

Germánia bola oblasť od Škandinávie až po strednú Európu, osídlená početnými germánskymi kmeňmi, ohraničená na juhu Dunajom, na západe Rýnom a na východe Vislou. Germáni sú príslušníci indoeurópskej skupiny kmeňov sídliacich v severnej, západnej a strednej Európe. Výraz „Germans“ pochádza…

6. História piva: Starovek. Galia

Charakteristika doby Starovekí Kelti boli rôzne kmeňové skupiny žijúce v častiach západnej a strednej Európy v neskorej dobe bronzovej a počas doby železnej (asi 700 pred Kristom až asi 400 nl). Tieto kmene a ich kultúra, ktoré starovekí spisovatelia nazývali Kelti, migrovali, a tak si vybudovali…