Mesiac september 2022

Iný kraj, iný mrav: Aj kultúra piva v Európe má svoje zaujímavosti

Pri potulkách svetom a vychutnávaním si zlatistého moku môžete naraziť na zaujímavosti, ktoré sú pre „domorodcov“ obyčajom a pre nás „cudzincov“ zvláštnosťou. Povieme si o pivných obyčajoch našich susedov s ktorými zdieľame spoločné hranice. Česko Česká republika sa môže popýšiť…

Vplyv konzumácie nealkoholického piva a piva na črevnú mikroflóru

Popularita nealkoholického piva má stúpajúcu tendenciu. Pijeme ho či už pre zdravý životný štýl, alebo máme na to iné dôvody. V pilotnej štúdii v časopise ACS‘ Journal of Agricultural and Food Chemistry výskumníci uvádzajú: Muži ktorí pili jeden alkoholický alebo nealkoholický ležiak…